Autortiesības un horoskopi

Daudzi cilvēki noteikti ir pamanījuši avīzēs, žurnālos, interneta portālos u.c. medijos izmantotus dažādus horoskopus. Tie ir visdažādākie veidi. Ir mediji, kas to publicē katru dienu ar nosaukumu “ikdienas horoskops”. Bieži vien tiem pat nav norādīts autors, līdz ar to var apšaubīt gan to izcelsmi, gan izvērtēt to kā autortiesību pārkāpumu.

Katram rakstam un darbam, kam ir zināms autors, ir jābūt atsaucei un mediji nav izņēmums. Lai iegūtu kvalitatīvus horoskopus, tiem ir jāsadarbojas ar profesionāliem astrologiem. Daudzi no tiem ir atrodami ar Latvijas Astrologu asociācijas, kas jau iepriekš ir izteikusi neapmierinātību ar mediju darbību un necieņu pret viņu darbu. BNS (clique aqui) gan par to painteresējās sīkāk un centās izprast asociācijas relīzi un pretenzijas. Pārējiem Latvijas medijiem gan tas vairāk vai mazāk ir šķitis nesvarīgi. Profesionāli astrologi veido horoskopus pēc speciālas metodikas, ko tie izstrādājuši, balstoties uz savām zināšanām. Līdz ar to šīs prognozes ir kvalitatīvas un uzticamas.

Medijos bieži vien var manīt ne tikai horoskopus bez autoriem, bet arī tiešus tulkojumus no citiem ārzemju rakstiem vai vienkārši vairāku avotu salikumu kopā. Arī to var uzskatīt par sava veida autortiesību pārkāpumu. Tāpat ir arī prognozes, kuru izcelsme ir pilnībā nezināma. Tas rada iespaidu, ka pats medijs ir vienkārši pats kaut ko izdomāji, lai būtu iespējams publicēt jaunu informāciju un piesaistīt lasītājus. Nenoliedzami, ka ir cilvēki, kas lasa un tic horoskopiem, līdz ar to tā var būt tīša maldināšana, kam nav nekāda sakara ar profesionāliem horoskopiem, kuru prognozes var ievērojami atšķirties.

Latvijā ir vairāk nekā 100 sertificēti astrologi. Tāpat ir arī astroloģijas skolas, kur tiek mācīti šīs jomas speciālisti. No Izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldības izglītības departamenta tie ir saņēmuši speciālas licences, kas apliecina to profesionalitāti. Latvijā pastāv arī dažādas astroloģijas firmas un centri, kā arī ir cilvēki, kuri ir atvēruši savas privātprakses. Mediji bieži vien saviem rakstiem uzliek autortiesību aizliegumus, lai citviet tos nevarētu pārpublicēt, bet vienlaikus paši pārkāpj tiesības un nepiešķir samaksu kvalitatīvas informācijas sniedzējiem vai arī tīšuprāt vienkārši paņemot to sniegto informāciju bez atļaujas. Mediji tiek aicināti sadarboties ar profesionāļiem, jo tomēr to sniegto informāciju lasa daudz cilvēku, līdz ar to mediji i atbildīgi par sniegtās informācijas kvalitāti. Liela sabiedrības daļa ir pamanījusi mediju kvalitātes kritumu un tas noteikti nerada pozitīvu iznākumu auditorijas noturēšanai, jo cilvēki vienmēr var atrast kvalitatīvāku avotu, kas respektē autortiesības un norāda avotu vai to, ka tas ir tulkojums no kāda konkrēta cilvēka. Tikai tādā veidā ir iespējams veiksmīgi darboties un vienlaikus arī nepārkāpt dažādus noteikumu un likumus (jogos casino gratis maquinas). Pretējā gadījumā medijiem nāksies saskarties ar vēl vairāk tiesiskajiem procesiem, kas vienlaikus arī ceļ neslavu. Tas pats attiecas arī uz citu autoru darbu izmantošanu savā platformā, kas dažreiz tiek aizmirsts, jo bieži vien katrs cenšas sniegt informāciju pēc iespējas ātrāk un izpildīt dažādas normas, aizmirstot par to, ka no tā ciešs kvalitāte.