Kas ir alternatīvā enerģija?

Visus resursus, ko mēs varam iegūt no dabas un izmantot, pamatā var iedalīt divās grupās – atjaunojamie resursi un neatjaunojamie resursi. Pie neatjaunojamajiem resursiem pieder visi tie resursi, kas vai nu vispār neatjaunojas jeb nesaražojas no jauna, vai arī tādi resursi, kas veidojas miljoniem gadu laikā un kuru patēriņš ir krietni lielāks nekā atjaunošanās ātrums. Atjaunojamie resursi (Slovensko casino hry online) ir tie, kurus mēs pietiekoši ātrā laikā varam izveidot no jauna. Ja runājam tieši par enerģijas ražošanu, tad tai mūsdienās pārsvarā tiek izmantoti tieši neatjaunojamie dabas resursi, kā, piemēram, gāze, nafta un akmeņogles. Tas nozīmē, ka drīz šie resursi izzudīs un līdzšinējie enerģijas ieguves veidi nebūs pieejami. Vēl jāpiemin, ka ražojot enerģiju no šiem fosilajiem kurināmajiem, rodas ļoti liels gaisa piesārņojuma daudzums, kas apdraud cilvēku eksistences iespējas tālākā nākotnē. Vienīgais glābiņš ir alternatīvās enerģijas izmantošana.

Alternatīvā enerģija ir enerģija, kas iegūta izmantojot atjaunojamos dabas resursus un kas nenodara vai arī nodara ļoti minimālu kaitējumu dabai, enerģijas ieguves un patērēšanas procesos. Tātad, enerģiju no atjaunojamajiem avotiem cilvēki varēs iegūt mūžīgi, jo tie vai nu paši par sevi nekad neizzūd, vai arī tos var viegli atjaunot, veicot konkrētas darbības. Pašlaik jau aktīvi tiek izmantoti vairāki alternatīvās enerģijas veidi, kā, piemēram, saules enerģija, vēja enerģija, ūdens enerģija u.c.

Pašlaik vislielākās cerības tiek liktas tieši uz saules enerģiju kā pamata enerģijas avotu nākotnē, kaut gan šobrīd tā tiek izmantota visai reti. Lai saules enerģiju varētu pārvērst siltumā vai elektroenerģijā tiek izmatoti attiecīgi, saules kolektori un saules paneļi jeb saules baterijas. Pašlaik saules enerģija tiek izmantota atsevišķu ēku apsildīšanai un apgādāšanai ar elektroenerģiju, taču aktīvi tiek strādāts arī pie tā, lai saules enerģiju pilnvērtīgi varētu izmantot, piemēram, arī transportlīdzekļu darbināšanai. Saule mums var dot ļoti daudz neizsmeļamas enerģijas, no kuras šobrīd mēs izmantojam vien ļoti niecīgu daļu.

Mazliet retāk tiek izmantota vēja enerģija. Arī tā pašlaik tiek lietota atsevišķu māju vai dažviet pasaulē, arī lielāku apgabalu nodrošināšanai ar elektroenerģiju. No vēja elektroenerģiju var saražot ģeneratori, vyherne automaty, turbīnas un citas ierīces. Lai izmantotu vēla enerģiju, vismaz pašlaik, ir nepieciešams ļoti lielas un jaudīgas ierīces, tāpēc to nevar izmantot portatīvu vai nelielu ierīču darbināšanai.

Arī ūdens enerģija, kas jau labu laiku tiek izmantota elektrības ražošanai tiek pieskaitīta pie alternatīvās enerģijas avotiem. No ūdens enerģiju ir iespējams iegūt hidroelektrostacijās. Tajās, ūdenim saskaroties ar dažādiem šķēršļiem rodas mehāniskā enerģija, kas pēc tam var tikt pārveidota elektrībā. Kaut gan ūdens ir atjaunojams resurss, ūdens izmantošana enerģijas ieguvei tomēr ir saistītas ar sava veida vides pārmaiņām, jo veidojot hidroelektrostacijas, ir jāpārpludina ūdenstilpnes. Gans staciju izveide, gan darbība negatīvi ietekmē ūdens mikrofloru un zemūdens dzīvi kopumā, tāpēc ja vien netiks izdomāti citi veidi, kā pārvērst ūdens veidoto mehānisko enerģiju, elektrībā, arī šis enerģijas ieguves veids nebūs pieejams mūžīgi.